inside-static.jpg

כיום יותר מתמיד, יש צורך ללמוד ולהתאמן איך להתמודד באופן עצמאי עם לחצי החיים איך לזהות תגובות פיזיולוגיות ורגשיות במצבים שונים?
בסוף הטיפול תצא/י עם כלים מתאימים שיאפשרו לך ליצור איזון פנימי, בכל מקום בכל מצב ובכל זמן.

ד"ר יגאל גליקסמן משתמש בשיטות טיפול ייחודיות ויישומיות ומשלב בתהליך הטיפול גם את שיטת הביופידבק שאינה חודרנית, אמינה ונותנת משוב בזמן אמת. שיטת הביופידבק מבוססת על הרפואה-ביולוגיה, פסיכולוגיה וטכנולוגיה. מטרת גישתו הטיפולית המתקדמת של ד"ר יגאל גליקסמן היא התאמת השיטה למטופל ולבעיותיו ולא ההפך.

מהי שיטת הביופידבק?
ביופידבק זו שיטה לימודית, טיפולית, ידידודית נעימה, מרתקת וחווייתית, זו שיטה בלתי חודרנית וללא תופעות לואי. מטרתה לעזור לך לרכוש תוך זמן קצר ידע, כלים ומיומנויות לצורך פיתוח והעמקת מודעותך האישית לתחושות גופך ולהשגת שליטה רצונית על תגובותיך הבלתי רצוניות.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי בשילוב הביופידבק מאפשר לילד ללמוד כיצד לפתח יכולת שליטה על אי השקט ויכולת ריכוז טובים יותר.

בתרגיל זה נדגים למידת נשימה נכונה ועמוקה באמצעות שיטת הביופידבק. בכוחה של שיטה זו להביא לשליטה רצויה בפעולות גופינו, גם פינות בהן אין אנו מודעים לקיומה של הפרעה. לא פעם תיקון התנהגותי בבעיה המשנית כגון נשימה קצרה - מביא מזור לבעייה הראשית כגון כאבי ראש וחוסר ריכוז.

האתר עוצב ונבנה על ידי web4all