מאת ד''ר יגאל גליקסמן 30/08/2009 
מה כבר לא נכתב, נחקר, נבדק, הוסבר נומק וכד' לגבי המושג אושר??? 
עשרות רבות של פילוסופים וחוקרים בדקו את ההיבטים השונים והמגוונים של נושא האושר, כגון: מאפייניו, עוצמותיו, מימדיו, גורמיו, משך הזמן ועוד... 

 

ברשותכם אספר סיפור קצר שלעניות דעתי יוביל לחשיבה, לתשובה ולמסקנה ברורה ומובנת לשאלה היכן נמצא האושר? 
על רצפת הדק במרפסת בית קטן ומטופח בכפר באוסטריה, שוכב לו להנאתו חתול זקן ומטופח ונהנה מקרני שמש הצהרים המחממות .
לפתע שומע החתול קולות מוזרים, הוא זוקף את אוזניו, מרים את ראשו ומתבונן לעבר מקור הקולות ששמע. 
להפתעתו כי רבה גילה כי מקור הקולות המוזרים ששמע היה חתול צעיר שהסתובב בנמרצות על דשא הגינה המטופחת וניסה לתפוס את זנבו .
לאחר מספר דקות, גברה סקרנותו של החתול הזקן לפשר אותו מרוץ אחר הזנב, הוא קרא לחתול הצעיר ושאל אותו מדוע הוא רץ ומנסה לתפוס את זנבו, מהי מטרתו? 
ענה לו החתול הצעיר: "סבא, הגננת שלי בגן אמרה הבוקר לכל הילדים כי זנבו של החתול הוא אושרו 
"אני כל כך רוצה להיות מאושר לכן אני מנסה לתפוס את זנבי."
ענה לו החתול הזקן: "אכן צדקה הגננת שלכם - זנבו של החתול הוא אושרו! אך אני כבר איני צעיר, עברתי רבות בחיי ונוכחתי לדעת כי לכל מקום שאלך, בכל מקום שאמצא זנבי איתי ולכן גם אושרי נמצא בי!  
לכן ידידי הצעיר אין צורך בניסיונותיך ובמאמציך הרבים לתפוס את זנבך על מנת להיות מאושר זכור זנבך איתך וכך גם אושרך הוא לא נמצא בשום מקום אחר."