inside-static.jpg

דרכים להתמודדות עם מיגרנות והסיבות להופעתן
ד"ר יגאל גליקסמן, גבעתיים, 20.5.2016
עבור כנס "טיפול בכאב - אפשר גם אחרת"י 
תופעת כאבי הראש היא מאד וותיקה, שכיחה ומוכרת וידוע כי אחוז גדול למדי מהאוכלוסייה האנושית סובל ממנה. מדובר לא רק בסבל אלא גם בפגיעה משמעותית באיכות החיים.
בין הסובלים מכאבי ראש נמצא ילדים, נוער ומבוגרים כשאחוז גבוה יותר הוא אצל ילדות, נערות ונשים.

רשמים מסיור אימון אחרון
 ד"ר יגאל גליקסמן, אפריל 2015
 בתחילת שנת 2015 התקבלה בקשה באגודה הישראלית לטיפול קוגנטיבי התנהגותי המיועדת לחברים מומחים ואשר קוראת להתנדב ולנסוע לקוסובו. זאת על מנת להעביר השתלמויות וסדנאות למידה לרופאים, פסיכולוגים ואנשי בריאות הנפש ובכך להכשירם לטפל באוכלוסיה ששאריות הטראומה של המלחמה עדיין מפריעות לתפקודם הסביר.

האתר עוצב ונבנה על ידי web4all